Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Xe Hako phát huy hiệu quả quét, máy lau sàn nhà xưởng công nghiệpXe Hako phát huy hiệu quả quét, hút bụi trên các tuyến phố

Giữ đường phố sáng, xanh, sạch, đẹp, thời gian qua không chỉ là công sức của những công nhân vệ sinh môi trường cần cù, mà còn có sự góp phần của những phương tiện quét, hút bụi hiện đại. Việc áp dụng cơ giới hóa và công nghệ tiên tiến đã máy lau sàn nhà xưởng công nghiệp giúp giảm sức lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng thu gom rác, vệ sinh đường phố.