Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Cải thiện thói quen ngủ sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn

 Cải thiện thói quen ngủ sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn

Mặc dù các chuyên gia khuyến cáo bạn nên đặt thiết bị công nghệ khỏi phòng ngủ, nhưng điện thoại vẫn là máy chà sàn ngồi lái công cụ hữu dụng nếu bạn muốn theo dõi giấc ngủ. Nó cũng có thể được sử dụng thay thế cho đồng hồ báo thức. Để theo dõi giấc ngủ bằng điện thoại, bạn có các biện pháp sau: