Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Chất lượng chống thấm bể nước ngầm rất quan trọng

 Chất lượng chống thấm bể nước ngầm rất quan trọng

Bể nước ngầm là một hạng mục công trình khá phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Với máy chà sàn liên hợp nhà xưởngdân số tăng và diện tích đất trên đầu người ngày càng thu hẹp thì việc xây dựng bể nước nổi trên mặt đất là điều rất khó. Vì vậy, bể nước ngầm trở thành công trình không thể thiếu trong hầu hết mọi nhà dân và công trình khác.