Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Quản lý dinh dưỡng chuyên vùng cho bắp ở Việt Nam

 Quản lý dinh dưỡng chuyên vùng cho bắp ở Việt Nam

Hiện nay, các vùng trồng bắp ở Việt Nam chưa khai thác hết năng suất và lợi nhuận của cây bắp lai vì trồng với mật độ thưa và máy chà sàn nhà công nghiệp bón phân chưa hợp lý. Dự án “Quản lý dinh dưỡng chuyên vùng cho bắp ở Việt Nam” do Viện Dinh dưỡng cây trồng quốc tế - Chương trình Đông Nam Á phối hợp với một số viện, trường của Việt Nam thực hiện bước đầu đã giúp nông dân khai thác tốt tiềm năng kinh tế của cây bắp lai, mở ra nhiều triển vọng cho những vùng trồng bắp ở Việt Nam.