Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

Dùng túi nilon là hiểm họa lớn với trái đất

 Dùng túi nilon là hiểm họa lớn với trái đất

Túi nilon là một trong những sản phẩm ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bởi sự ra đời của nó mang lại nhiều mặt tích cực trong đời sống con người. Thế nhưngmáy chà sàn liên hợp nhà xưởng đi cùng với sự tiện lợi đó thì túi nilon cũng là một tác nhân rất lớn ảnh hưởng tới vấn đề ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người.

Theo ước tính mỗi năm thế giới chúng ta sử dụng từ 500 – 1000 tỉ chiếc túi nilon. Việc sử dụng và vứt bỏ chiếc túi nilon có thể chỉ mất vài giây,v nhưng việc phân hủy nó thì phải mất từ 500 – 1000 năm nếu không có tác động bởi các điều kiện nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời. Còn nếu trong điều kiện nhiệt độ cao của ánh sáng mặt trời thì túi nilon cần ít nhất 100 năm, chai nhựa thì cần ít nhất 200 năm để phân hủy.