Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Khi sức đẩy lớn hơn trọng lực, vật thể sẽ nổi lên mặt nướcKhi sức đẩy lớn hơn trọng lực, vật thể sẽ nổi lên mặt nước

Đó là trò ảo thuật của sự thay đổi trọng lực và sức đẩy. Bất kỳ vật thể nào ở trong nước, bán máy chà sàn công nghiệp ngoài việc phải chịu đựng lực theo hướng thẳng đứng xuống dưới ra còn chịu đựng lực nâng lên của nước. Lực nâng lên đó chính là sức đẩy.