Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Mối liên quan giữa vi khuẩn miệng và tình trạng sức khỏe

 Mối liên quan giữa vi khuẩn miệng và tình trạng sức khỏe

Các nhà khoa học biết rằng vi khuẩn trong ruột có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng phụ tùng máy hút bụi công nghiệp mối liên quan giữa vi khuẩn miệng và một loạt các tình trạng sức khỏe còn chưa được rõ ràng.