Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Khử trùng nhà cửa mà cực kỳ hiệu quả

 Khử trùng nhà cửa mà cực kỳ hiệu quả

Trong mùa dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, việc làm sạch và giá máy chà sàn liên hợp khử trùng nhà là vô cùng quan trọng. Lý do là coronavirus có thể sống sót trên các bề mặt trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày.