Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2022

Cần có ý thức bảo vệ môi trường khi tuổi còn trẻ

 Cần có ý thức bảo vệ môi trường khi tuổi còn trẻ

Việc nâng cao nhận thức của mỗi người về bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng, đặc biệt là giới trẻ bởi họ là thanh niên là cầu nối thế hệ và giá máy chà sàn liên hợp có sức ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn

Mua sắm thêm tài liệu có nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non, các đồ dùng đồ chơi, dụng cụ vệ sinh như có nắp đậy, tu bổ lại hệ thống nhà vệ sinh, khu xử lí rác thải, và hệ thống cấp thoát nước đảm bảo hơn.

. ;