Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

Chuyển hóa vật liệu zeolit từ khoáng sét thiên nhiên Việt Nam

 Chuyển hóa vật liệu zeolit từ khoáng sét thiên nhiên Việt Nam

Từ bước đột phá với sáu ứng dụng ban đầu, những người thực hiện đề tài đã đưa zeolit thành một môn học và máy lau sàn ngồi lái quyết tâm "ươm mầm" một lực lượng nghiên cứu kế cận.