Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Hở van tim sẽ làm quá trình lưu thông máu trở nên khó khăn hơnHở van tim sẽ làm quá trình lưu thông máu trở nên khó khăn hơn

Van tim của con người thực tế không khác van một chiều trong hệ thống máy bơm, có tác dụng lưu thông máu theo một chiều, máu sẽ từ giá máy chà sàn đơn tĩnh mạch chạy về tim và đi ra động mạch mà không thể chảy theo chiều ngược lại. Nếu không có van tim, tim sẽ không thể đẩy máu đi nuôi cơ thể vì lúc đó máu sẽ lưu thông hai chiều còn khi van tim bị hở quá trình lưu thông máu trở nên khó khăn hơn.