Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Tác động của biến đổi khí hậu đối với việc trồng chuốiTác động của biến đổi khí hậu đối với việc trồng chuối

Nhiều nghiên cứu trước đây đã tiến hành phân tích và kiểm chứng nhiệt độ tăng và mô hình mưa thay đổi ảnh hưởng như thế nào đến báo giá máy chà sàn công nghiệp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với các loại cây trồng nhiệt đới quan trọng như chuối lại chưa được quan tâm đến.