Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Phương thức mới giúp chuyển đổi khí CO2 thành nguyên liệu

 Phương thức mới giúp chuyển đổi khí CO2 thành nguyên liệu

Nếu ý tưởng bay máy bay thương mại chạy bằng pin khiến bạn lo lắng, bạn có thể bán máy chà sàn đơn yên tâm một chút rồi đó. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra điểm khởi đầu thực tế cho việc chuyển đổi khí CO2 thành nhiên liệu lỏng bền vững, bao gồm cả nhiên liệu cho các phương tiện vận chuyển nặng hơn mà rất khó để điện khí hóa như máy bay, tàu chở người và tàu chở hàng.