Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Đỉa từng được dùng để dự báo thời tiết vào năm 1800Đỉa từng được dùng để dự báo thời tiết vào năm 1800

Trong những năm 1800, các nhà khoa học đã sử dụng những con đỉa đặt trong một lọ thủy tinh để báo giá máy chà sàn đơn dự đoán thời tiết trong ngày.