Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

Cốc nước bạn uống có thể chứa nhiều chất khác nhau

 Cốc nước bạn uống có thể chứa nhiều chất khác nhau

Nước uống không màu có thể chứa nhiều hóa chất và tảo khác nhau mà nhiều người không ngờ tới.

Clo

Các nhà máy xử lý nước thêm clo nồng độ thấp vào nước để khử trùng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, giá máy chà sàn đơn theo Popular Sciene. Tuy nhiên, một số loại chất khử trùng tạo ra sản phẩm phụ liên quan đến khả năng sẩy thai ở phụ nữ.