Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

Những tác động của lò vi sóng tới môi trường sống

 Những tác động của lò vi sóng tới môi trường sống

Họ sử dụng phương pháp đánh giá vòng đời (LCA) – bao gồm các giai đoạn sản xuất, sử dụng, và nước rửa tay sát khuẩn nhanh quản lý khi trở thành rác thải – để xem xét tác động của lò vi sóng.