Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Sương mù quang hóa có thể hiểu là một dạng ô nhiễm không khí

 Sương mù quang hóa có thể hiểu là một dạng ô nhiễm không khí

Sương mù quang hóa là hiện tượng sương mù không phải do độ ẩm không khí gây ra. Đó là giá máy chà sàn đơn một dạng khói trắng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn và sức khỏe con người.