Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Nước là thành phần rất quan trọng để hình thành sự sống

 Nước là thành phần rất quan trọng để hình thành sự sống

Nước là chất lỏng không mùi, không vị, trong suốt và rất cần thiết cho sự sống. Loại chất lỏng này cũng có thể hòa tan trong máy chà sàn liên hợprất nhiều chất khác.