Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Máy bay rất dễ đâm phải chim ở những đường bay thấp

 Máy bay rất dễ đâm phải chim ở những đường bay thấp

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển được một hệ thống có khả năng nhận dạng các loài chim dựa trên tiếng kêu của chúng. Hệ thống này có thể giúp bán máy chà sàn công nghiệpcác máy bay tránh được chim khi cất cánh hoặc hạ cánh.