Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Rút ngắn lại còn 29 giờ mà vẫn bảo đảm độ an toàn cho tàu lửa

 Rút ngắn lại còn 29 giờ mà vẫn bảo đảm độ an toàn cho tàu lửa

Hành trình chạy tàu hỏa từ Hà Nội vào TP.HCM trước đây mất 34 giờ, nhưng máy chà sàn đơn hiện nay được rút ngắn lại còn 29 giờ mà vẫn bảo đảm độ an toàn cao, mỗi năm tiết kiệm cho Nhà nước nhiều tỷ đồng. Để có được bước chuyển biến thần kỳ này, ngành đường sắt đã ứng dụng sản phẩm từ polyme để sản xuất căn nhựa, cóc ray do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới (thuộc Viện KH-CN Việt Nam) sáng tạo.